U23 Việt Nam: Cất chiến tích vào... quá khứ

U23 Việt Nam: Cất chiến tích vào... quá khứ

Hơn một tuần lễ của hội hè, của vinh danh và sống trong niềm vui của chiến thắng trong tim người hâm mộ, bây giờ là lúc U23 Việt Nam phải cất chiến tích lịch sử ấy lại.