Tăng quyền tự chủ, mức học phí có tăng?

Tăng quyền tự chủ, mức học phí có tăng?

(HNM) - Theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, mức thu học phí đại học sẽ được xác định theo cơ chế giá dịch vụ đào tạo do các đơn vị ...