Vững nghề, dễ khởi nghiệp

Vững nghề, dễ khởi nghiệp

 (HNM) - Phải làm gì, làm như thế nào để giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên, để học sinh, sinh viên ra trường dễ có việc làm, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội là trăn trở của toàn ...

Bồi đắp lòng yêu nước cho học sinh, sinh viên

Bồi đắp lòng yêu nước cho học sinh, sinh viên

 (HNM) - Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học chính khóa đã được đưa vào các nhà trường từ bậc THPT đến đại học. Nhiều địa phương, nhà trường đã đa dạng hóa phương pháp ...